Golden Coast Resort & Spa

Phòng nghỉ

Superior Garden View

Số lượng: 33 phòng (Tối đa cho 2 người lớn)
Loại giường: 19 phòng 2 giường & 14 phòng giường đôi.
Diện tích: 42 m2.

Deluxe Garden View

Số lượng: 24 phòng (Tối đa cho 2 người lớn)
Loại giường: 4 phòng 2 giường & 20 phòng giường đôi.
Diện tích: 45 m2.

Deluxe Sea View

Số lượng: 8 phòng (Tối đa cho 2 người lớn)
Loại giường: 4 phòng 2 giường & 4 phòng giường đôi.
Diện tích: 45 m2.

Beach Front Bungalows

Số lượng: 14 phòng (Tối đa cho 2 người lớn)
Loại giường: 4 phòng 2 giường & 10 phòng giường đôi.
Diện tích: 48 m2.

Family Beach Front Villa

Số lượng: 01 phòng (Kết nối 2 phòng Bungalow suite, Tối đa cho 4 người lớn)
Loại giường: Đôi (King size)
Diện tích: 120 m2.

Đặt phòng